Morse Code Arduino

За проектот изработивме Morse Code Decoder со помош на Arduino Uno. Крајниот резултат е конверзија на секвенца на зборови во соодветни знаци(точка и црта). Материјали:- 2 Arduino UNO микроконтролери- 1 Фото сензор/отпорник- 1 Отпорник 330ом- 1 Отпорник 1ком- 1 Лед диода- 2 USB A to B кабли-2 Brea...
By: BojanMS

Continue Reading »

[original story: Instructables]

Instructables 13 Feb 07:39